32 ทีม ตัวแทนเข้ารอบสุดท้าย

No.

ภาคเหนือ

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน
4.  รอผลการแข่งขัน
No.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
No.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
No.

ภาคตะวันออก

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน
4.  รอผลการแข่งขัน
No.

ภาคใต้

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน
4.  รอผลการแข่งขัน
No.

กรุงเทพฯ - มีนบุรี

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน
No.

กรุงเทพฯ -นนทบุรี

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน
No.

กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน
No.

กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
No.

กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
No.

ภาคกลาง

1.  รอผลการแข่งขัน
2.  รอผลการแข่งขัน
3.  รอผลการแข่งขัน