สนาม : NTSฟุตซอล
Print

รายชื่อผู้เล่น

นายเทลา ชะตารัมย์

 

นายอนุชน นนทะสันต์

 

นายนวภัทร อมรภัทราภรณ์

 ** เคยลงแข่งรอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาแล้ว **

นายสุพรรณ สิงห์ขาว

 

นายวุฒิชัย รอดเทียน

 

นายองอาจ ดิสสันดร

 

นายคมสันต์ สิงหรา

 

นายพีระพล แก้วเกิน

 

นายคมสันต์ พุ่มมี

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ เอไอเอสลีก 2011 ตากเอฟซี

นายธีร์ธวัช รุ่งศุภกิจ

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ ลงทะเบียนรายชื่อซ้ำกับสนามอื่น **

นายกฤษนันท์ วรพงศ์มณีกร

 

นายพิริยะ คำแก้ว

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ เกร็กคู ลูกทัพฟ้า ปทุมธานี เอฟซี D2

นายอริย์ธัช คำเพียร

 

นายสุทธิพงษ์ อภิวัฒนาพงศ์

 

นายวรวุฒิ ทองบุญ

 

นายไกรวิทย์ ศรีวิภาสถิตย์

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ ลงทะเบียนรายชื่อซ้ำกับสนามอื่น **

นายภานุกูล นิกรสวัสดิ์

 

นายเอกลักษณ์ ง่อนสว่าง

 

นายนที อนุพงศ์ศักดิ์

 

นายณัฐวุฒิ ศรีหนองหว้า

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้