สนาม : ร่มโพธิ์ตาลฟุตบอลคลับ
Print

รายชื่อผู้เล่น

นายวุฒิศักดิ์ สุขโพธารมณ์

 

นายอาทิตย์ อาศน์สุวรรณ

 ฟุตบอล ราชบุรี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41,ไทคัพ

นายนพคุณ แป้งหอม

 

นายสุพจน์ เลิศพลาพงศ์

 

นายนำโชคทวี นวลลออง

 

นายทวีทรัพย์ อินทรศรี

 ฟุตบอล ราชบุรี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41,ไทคัพ

นายกฤษฎา แช่มทรัพย์

 ** เคยลง ทีมราชภัฏนครปฐม ถ้วย ค ปี 2014 **

นายพีระพัทธิ์ กล่อมกำเหนิด

 

นายเอกพจน์ ไทยศรี

 ฟุตบอล ราชบุรี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

นายกฤษณะ นนทารักษ์

 

นายภูสิต ปิ่นทอง

 

นายวรวุฒิ มาลา

 

นายปิยวัฒน์ มาลา

 

นายโสภณ วงษ์ประเสริฐ

 

นายปรีชา กุลนิล

 

นายธีรพงษ์ จันทรสุกรี

 

นายณัฐพล ขำงาม

 

นายวัชรพล เจียมจงวัฒนา

 

นายศรันย์ เทพสวัสดิ์

 

นายธวัช รสชุ่ม

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้