สนาม : สนามเหลืองแดง
Print

รายชื่อผู้เล่น

กัมปนาท ใจมอย

 

วิชญ์พล ทองเหม

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ เคยเล่นทีมโกลเบล็ก ทีดับบลิวดี เอฟซี

นิติพนธ์ เพิ่มสมบัติ

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ เคยเล่น สโมสรนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี D2

สุรชัย ลิขิตเลิศถวิล

 

เพ็ญพิทักษ์ ไร่ประเสริฐ

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ คัดตัวเยาวชนทีมชาติ ยู19ติดรอบ35 คน

ชาญณรงค์ เขียนไชยะ

 

อินทรายุธ จำปาเงิน

 

ภูวศิษฐ์ ไพศาลวัชรสิน

 

พัชรพล ฤทธิบุญ

 

ศรุต ทองอร่าม

 

อณัฎฐพล พยุหะ

 

สุรัชต์ สุดสาคร

 

พนิตพงค์ วัฒนานุกิจ

 

ประนัย พูนประโคน

 

นพพล จินรัตน์

 

ธนพันธ์ ซันติโก

 

ปิยะโชติ ผลดี

 ** ลงแข่งขันไม่ได้ เคยเล่นฟุตบอลเยาวชนทีมชาติ รุ่น 14ปี

คำคูณ อุทัยวงค์

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้