สนาม : บินหลายูไนเต็ด
Print

รายชื่อผู้เล่น

อัครเดช รัตนะพันธ์

 ฟุตซอล กีฬาแห่งชาติ 2014 (ชลบุรี)

สหภูมิ ไทยอุดมชัย

 

พิทักษ์ บุญชอบ

 

ประมูล นะราชรัมย์

 

กฤษณะ ประทุมทอง

 

นริศร์ วนิชรัตน์

 

พุทธิศักดิ์ คล้ายยา

 

วีระยุทธ อินทรสังข์

 

วัลลภ ค่ำติรัมย์

 

ภานุพันธ์ พันธ์พาห์

 ฟุตบอล กีฬาแห่งชาติ 2014 (ชลบุรี)

วีระศักดิ์ ห่วงเพชร

 

นรุตม์ เดชกระจ่าง

 

ณัฐพงษ์ เสาะสืบงาม

 

เรืองศักดิ์ ศิริบุตร

 ฟุตซอล ยูเมะพลัส FA Cup 2011 (ชลบุรี ทีพีเค)

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้