สนาม : สนามTheUnitedArena(ระยอง)
Print

รายชื่อผู้เล่น

อภิสิทธิ์ สุภัคชัยสกุล

 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ฟุตซอล) 2015 (ม.ธนบุรี)

ธีรภัทร อาจเดช

 เจเพลส จูเนียร์ ฟุตซอล 2007 (รร.เทพศิรินทร์)

เจษฏา สินมา

 

คณิน เซียะสมาน

 

ทินวัฒน์ วุฑฒวิภาต

 

สุรเชษฐ กากี

 

รัชชากร หุ่นจีน

 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

สมพงษ์ ขุนทอง

 

ภาคภูมิ จันทร์เพ็ชร์

 

นคร คชาชาติ

 

ณัฐวุฒิ ชาวพะลาน

 

อริญชย์ ประชาวณิชย์กุล

 

สถิตย์ สุวงษ์

 

อัสราวุฒิ หนูเจ้ย

 Coke 2014 (ชุมพร FC)

ทินภัทร พัฒนศรี

 

สราวุธ ยอแสง

 ฟุตซอลเอฟเอคัพ ทีมภัทราภรณ์

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้