สนาม : สนามฟุตซอลเลิศนิมิต
Print

รายชื่อผู้เล่น

ชานนท์ กิจอนันต์

 

ปกาศิต อบอุ่น

 

อธิป ลิขิตวัฒนานนท์

 

จักร์กฤษ ตามประดับ

 

อนุสรณ์ ใจเพชร

 นักฟุตบอลทีมสโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี T1

นันทวุฒิ อ่อนลมูล

 นักฟุตบอลทีมสโมสร จามจุรี ยูไนเต็ด T3

พายุพัด เสาธงใหญ่

 นักฟุตบอลทีมสโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี T1

ภีมปภพ วิริยะชาญชัย

 นักฟุตบอลทีมสโมสร จามจุรี ยูไนเต็ด T3

ศาศวัต อินทร์จันทร์

 

อรัญ ผิวขม

 นักฟุตบอลทีมสโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี T1

นัฐกานต์ เขตรักษา

 นักฟุตบอลทีมสโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี T1

วรวิทย์ ขำผา

 นักฟุตบอลทีมสโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี T1

ธุวชิต ป้อมวงค์

 

อธิวัฒน์ นพรัตน์

 นักฟุตบอลทีมสโมสร พัทลุง เอฟซี (Phatthalung FC) T4

พงษกร วรกุลสวัสดิ์

 นักฟุตบอลทีมสโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี T1

ฐากูร เกลี้ยงประเสริฐ

 

ณัฐพงศ์ วาหะรักษ์

 

อัษฏาวุธ ทองสิงห์

 

อภิเดช พรมนาง

 

นวชาติ คำดี

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้