สนาม : FOOTBALLREPUBLIK
Print

รายชื่อผู้เล่น

นาย อุกฤษ วัฒนดิศรกุล

 

นาย ณัฐพงศ์ เชิงน้ำ

 

นาย ณัฐนันทน์ พุ่มพ่วง

 

นาย ภาคภูมิ สุวรรณศรี

 

นาย ไกรวิชญ์ สุวงษา

 

นาย ธีรชัย ศิริพิน

 

นาย ศิริพงษ์ พิมพ์ศิริ

 

นาย ธีรพล แซ่ลิ้ม

 

นาย ชัยสิทธิ์ พัดสี

 

นาย ธนาคาร เกิดพุฒ

 

นาย สิรวิชญ์ รัตนโภคภัณฑ์

 

นาย จตุรนต์ ลิ่มหัน

 

นาย วุฒินันท์ เรืองทอง

 

นาย ศุภชัย ทิพพะพาทย์

 

นาย ธนพงษ์ ไชยสาบ

 

นาย อินทนนท์ รสิตานนท์กิติกุล

 

นาย ศุภณัฐ ศรีบุญชู

 

นาย ศุภวิชญ์ ประจวบสุข

 ฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ปี 2559)

นาย ภูวรินทร์ คำหนู

 

นายณัฐพงษ์ ชินคำ

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้