สนาม : ริมคลองอารีน่า
Print

รายชื่อผู้เล่น

พลกฤษณะ เพิ่มพูล

 

เอกลักษณ์ พวงศรี

 

ภานุมาศ แก้วปัญญา

 

เอกลักษณ์ ชิ้นทอง

 

ดาม ชุ่มทะโชติ

 

สุพิสิฐ กล่ำรักษ์

 

ภูธเนศ มาธิสัย

 

ธนากร คนรำ

 

ปริวรรต หาญดี

 

ยศกร พุ่มแจ่ม

 

วิชัย เถื่อนวงษ์

 

มารุต ธงชัย

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้