สนาม : CMI FUTSAL CHIANGMAI
Print

รายชื่อผู้เล่น

สุภิชา นิยมธรรม

 

ธีระวัฒน์ ยังเกิด

 

ธนา ผาลาภ

 

ณัฐพงษ์ หลวงจันทร์

 

อภิรักษ์ แดนพงพี

 

พิรุณ ไชยเลิศ

 

ชนุตม์ ปัญญานาค

 

อภิชาติ พิมโคตร

 

วิษณุ บุญบวรนันท์

 

ทศพล ฟองมาลา

 

เขตตะวัน หล้าอินเชื้อ

 

ภานุวัฒน์ ชัยแก้ว

 

ลัญจกร ชัยลังกา

 

ศตวรรษ กันจะนะ

 

ฉัตรบดินทร์ สิงห์ใจ

 

ประนิเวศ พรมแตง

 

สิทธิพันธ์ กาศโอสถ

 

สมเกียรติ กันทะวงค์

 

ธาดา เอกธัญ

 

นิพล ทองนิลพันธ์

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้