สนาม : สนามทรูทรูสเตเดียม
Print

รายชื่อผู้เล่น

วีรชิต ทับเขียว

 

อนุพนธ์ บุญก่อ

 

ณัฐพล พันธ์ศิริ

 

นักรบ รัตนะ

 

ศิวะ ทิพวัน

 

นัฐพงศ์ กุลคง

 

ชัยวัฒน์ อินเมฆ

 

วีรากร วิจิตรวงศ์

 

เจษฎา ปานแย้ม

 

ณัฐพล บัวเทศ

 

อนุชิต จีนใจตรง

 

ชัชชัย ทิพย์เคลือ

 

ธีระยุทธ สายแปลง

 

อธิป สอนท่าโก

 

ประพันธ์ บัวแย้ม

 

นายสกล ส้มไทย

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้