สนาม : สนามทรรษพรรศอารีน่า
Print

รายชื่อผู้เล่น

ชาติชาย เมฆสุวรรณ

 

ประชา เขียวเอี่ยม

 

บุญเลี้ยง บุตรแสน

 

อธิวัฒน์ เท่าสิงห์

 

โกศล สาระวัลย์

 

ศรายุทธ แพงสี

 

ธีวินท์ อริยนิพันธ์

 

สมภพ บุญแจ้ง

 

เทพปกรณ์ บุญเลิศ

 

วินัช พร้อมจิต

 

เอกชัย ทองขันธ์

 

เกรียงไกร ประมวล

 

พัชรพล พันธ์การ

 นักฟุตบอลทีม นนทบุรี เอฟซี T4

กฤษดา จำปาสี

 

ฐิติกร ภาคาฤทธิ์

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้