สนาม : 81 Indoor Soccer
Print

รายชื่อผู้เล่น

ปวริศร์ เส้นเศษ

 มีรายชื่อในทีมศุลกากร ยูไนเต็ด เอไอเอสลีก ดิวิชั่น 2 (ปี 2013)

นัฐพงษ์ จิตรสวัสดิ์รักษา

 

อัฏฐนารถ พฤทธิ์ไกรวัฒน์

 

ธนาคม วินัยกุลนิรัตน์

 

สุชาติ สาเพิ่มทรัพย์

 

ณัฐพล ท่าหาญ

 

อาณัติ บุณโยบล

 

ภัทราวุธ เอกวรรณ

 

สมโชค จันทรเฉิด

 

วิษณุ พานอนันต์

 

อธิป ทุระพล

 

นพฤทธิ์ เขมปัญญานันท์

 

วสันต์ บุตรพรม

 

ธนสิทธิ์ อุยานันท์

 

ภัทธนะ พยัคใหม่

 

จักษวัชร สร้อยมาดี

 

ปรัชญา ธูปประเสริฐ

 

อนุวัฒน์ แซ่โง้ว

 

วุฒินันท์ ทวีปัญญาธิกุล

 

หมายเหตุ รายชื่อที่มี ** สีแดง ไม่สามารถลงแข่งขันได้